1. YLEISET EHDOT

Vallatonpro on KRAT TMI:n ylläpitämä yrityksille suunnattu maahantuonti ja B2B- verkkokauppa, jossa tuotteiden myyjänä on KRAT TMI,  Nurmijärvi 

(Y: 2900302-9). 

Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan KRAT TMI:n ja sen yirytsasiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. KRAT TMI:n välittämien toisen osapuolen hyödykkeiden tai palveluiden kohdalla sovelletaan Suomen kauppalain lisäksi kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja.

KRAT TMI pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Vallatonpro maahantuonnin kotisivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

Vallatonpro ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta olosuhteiden muutosta tai seikkaa, joka on KRAT TMI:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota KRAT TMI ei kohtuudella voi voittaa. Vallatonpro on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

Noudatamme viranomaisten antamia suosituksia. 

 

2. ASIAKAS

Vallatonpro myy tuotteita ja palveluita ainoastaan yritysasiakkaille. 

KRAT TMI ei kanna vastuuta tuotteiden väärinkäytöstä tai puutteellisen koulutuksen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

Yrityskaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat yirtyksen oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

 

Yritysasiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät yrityksen nimen, y-tunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen ja yhteyshenkilön tiedot.

 

Tilaustuotteiden sekä huoltojen toimitusaika-arviot on laadittu valmistajien ja kuljetusyritysten antamien tietojen perusteella. 

Vallatonpro tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Vallatonpro maahantuonnin järjestelmään.

 

 

3. TUOTTEET, HINNASTO JA MAKSUTAVAT

Vallatonpro tukkukaupan hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, vaan se lisätään jälkikäteen tilaukset kokonaishintaan. Hinnat eivät kuitenkaan sisällä automaattisesti kuljetusta tai mahdollista maksutapakulua. Jos hinnastossa on selviä hinta virheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolon.

Maksutapana käytämme ainoastaan laskutusta, laskulla maksaminen voi sisältää erikseen lisätyn käsittely- ja laskutuslisän.

 

Tuotteen hinnan noustessa ennen lähetyksen käsittelyä Vallatonpro:n B2B- kaupasta tilatut tuotteet toimitetaan alkuperäisellä hinnalla. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetken hinnan mukaisesti.

 

Mahdolliset erikseen mainitut alennukset ovat rajattu asiakas- ja sopimuskohtaisesti ellei erikseen ole muuta mainittu.

 

Tilaustuotteena valmistettujen tuotteiden toimitusaika on arvio, joka on maksimissaan kuitenkin  3 kk tilauksen vastaanotto päivästä. 

B2B- kaupassa tehdyille tilauksilla ei ole automaattista vaihto-, eikä palautusoikeutta, vaan tämä tulee sopia erikseen. 

Vallatonpro pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

 

4. TOIMITUSTAVAT

Tilauksen kuljetuksen hoitaa joko Posti Oy (Y: 0109357-9), Matkahuolto Oy (Y: 0111393-9), DHL Express Finland Oy ( Y: 2717767-4), UPS Finland Oy ( Y: 0634619-2) . Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 3-10. Kuljetusaika on tuote- ja tilauskohtainen. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

 

Vallatonpro tukkukauppa ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy Vallatonpro:n riippumattomista syistä. Asiakas voi hyväksyä ainoastaan viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen. 

Jälkitoimituksen toimitus veloitetaan normaalisti, mikäli siitä ei ole erikseen sovittu. 

 

Asiakas on velvollinen tarkastamaan lähetyksen 14 vuorokauden kuluessa ja tutustumaan tuotteen käyttöohjeisiin ja –ehtoihin ennen käyttöönottoa, mikäli lähetyksessä on puutteita tulee asiakkaan olla suoraan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen : info.pro@vallaton.fi.

 

Asiakas on vastuussa ilmoittamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta toimituksen ja laskutuksen kannalta. Lunastamattomista paketeista veloitetaan edestakaisen rahdin kuljetusmaksu, sekä mahdolliset aiheutuneet tappiot.

 

Rajoitukset Postin SmartPost palvelussa:

SmartPost lähetyksen maksimikoko on 60 x 36 x 60 cm. Normaalisti lähes kaikki tilaukset saadaan pakattua maksimikoon alle. Mikäli pakettiautomaattiin lähetetty paketti on kuitenkin tilauksen koosta johtuen liian suuri, lähetys toimitetaan automaattia lähimpään Postiin. Asiakas voi halutessaan ottaa tilauksen yhteydessä yhteyttä Vallatonpro:hon mikäli haluaa varmistaa lähetyksen koon ennen toimitusta.

 

5. PALAUTUSOIKEUS

Vallatonpro B2B- tukkukaupan, sekä erikseen muiden kanavien kautta tehdyillä tilauksilla ei ole automaattista palautusoikeutta, vaan tämä tulee sopia erikseen ennen tilauksen tekemistä. Jälkikäteen palautusoikeuden sopiminen ei ole enään mahdollista.

Noutamattoman tilauksen kustannuksista ja mahdollisista tappioista vastaa asiakas.

 

6. TAKUU JA VIRHEVASTUU

Tuote- ja hintatietoja annetaan varauksella kirjoitusvirheisiin, varasto tilanteeseen, loppuunmyyntiin, mahdollisiin virheellisiin teknisiin tietoihin jne.

Mikäli asiakkaalle on toimitettu väärä tuote tai tuote on virheellinen tai vahingoittunut, tulee asiakkaan heti ilmoittaa virheestä sähköpostiosoitteeseen: info.pro@vallaton.fi

 

Takuu määräytyy valmistajan, päämiehen määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Ostaja on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa.

 

Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.

Vastuu tuotteiden takuusta on aina jälleenmyyjällä, joiden mahdollisista kustannuksista vastaa tuotteiden jälleenmyyjä.

Vallatonpro ei vastaa tuotteiden takuun alaisista sopimuksista, mikäli sitä ei ole erikseen yritysasiakkaan kanssa sovittu, tai se ei ole automaattisesti päämiehen, taikka valmistajan lupaama palvelu.

 

Vallatonpro pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet. Tähän on varattava aina 3-5 arkipäivää.

Mahdollisissa takuuseen ja virhevastuuseeb liittyvissä kysymyksissä tulee asiasta ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: info.pro@vallaton,fi 

 

.

7. REKLAMAATIO

Vapaamuotoisen reklamaation tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info.pro@vallaton.fi tai kirjeitse osoitteeseen  Vitaki Tmi , Kasarmitie 1 A 21, 60200 SEINÄJOKI.

Reklamaation käsittely aika määräytyy tapauskohtaisesti. Virheellisesti lähetettyjä reklamaatioita emme käsittele. Reklamaatiossa tulee käydä ilmi lähettäjän nimi, yirtyksen nimi ja osoite, puhelinnumero sekä asiakas-tiedoissamme oleva y-tunnus ja sähköpostiosoite. Reklamaatioihin ei voi tehdä muutoksia/lisäyksiä lähettämisen jälkeen.

Kuljetusyhtiön edustajan pitää voida todeta vahinko mikäli lähetys on vahingoittunut kuljetuksessa - käytännössä vastaanottajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta vahingoittunutta lähetystä tai vahingosta on otettava kuvatodiste.

 

8. VASTUUN JAKAUTUMINEN YRITYSKAUPASSA

Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisena kuin ne ovat. KRAT TMI ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksestä. KRAT TMI:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

KRAT TMI pidättää oikeuden ohjata yritysasiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa. 

 

KRAT TMI ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. KRAT TMI ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

 

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti KRAT TMI:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankinta-sopimusehtoja tai välitettyjen kolmannen osapuolen palveluiden sopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa KRAT TMI:n sopimusehtojen kanssa.

 

Haluamme asiakkaidemme olevan tyytyväisiä. 

Mikäli tuotteen tai tilauksen kanssa ilmenee ongelmia, ota ystävällisesti yhteyttä sähköpostitse : info.pro@vallaton.fi, taikka omaan yhteyshenkilöön toimitusehtojen mahdollisista rajoituksista huolimatta. 

Pyrimme parhaamme mukaan ratkomaan kaikki mahdolliset ongelmat molemmille osapuolille sopivalla ratkaisulla, toimitusehtojen mahdollisista rajoituksista huolimatta.