Tietosuojaseloste

YLEISTÄ

 

VALLATONPRO on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja otamme tietosuoja-asiat vakavasti. Olemme hyvisten puolella ja kauppamme on kokonaisuudessaan suojattu 256-bittisellä EV SSL-suojauksella, jolloin ulkopuoliset eivät voi seurata tiedonsiirtoa. Haluamme myös mahdollistaa asiakkaille pääsyn omiin tietoihinsa sekä varmentaa oikeuden tulla unohdetuksi.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen VallatonPron palveluita.

Ytimekkäästi VALLATONPRO tallentaa ja säilyttää kolmentyyppistä tietoa: käyttäjien itsensä antamaa, kaupan käytöstä havaittavaa sekä analytiikan avulla johdettavaa tietoa.

 

Käytämme tietoja:

 • Asiakkuuden hallintaan sekä tuotetakuutietojen ylläpitoon

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen

 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen

 • Asiakaspalvelun kehittämiseen

 • Asiakaspalautusten jouhevoittamiseen

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii:

 

VALLATONPRO

Pihlajatie 2

05200 Rajamäki

Y-tunnus: 2900302-9

 

Tietosuojasta ja yritystietojen käsittelystä voit tarvittaessa kysyä lisää asiakaspalvelustamme:

info@vallatonpro.com

 

 

 

 

MITÄ TIETOJA VALLATONPRO KERÄÄ JA SÄILYTTÄÄ?

 

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi

 • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä maksuvälinetiedot

 • Tuotearvostelut

 • Markkinointiviestiluvat

 • Toivelistan tuotteet

 • Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot

 • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite sekä valittu maksutapa

 • Ostohistoria, kuten aiemmat tilaukset, tilatut tuotteet sekä palautukset

 • Verkkokauppasession tapahtumatiedot, kuten ostoskorilisäykset

 • Päätelaitteen yleiset tunnistetiedot

 • Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot

 • Analytiikan avulla johdetut tiedot

 • Osto- ja selaustiedoista pääteltävät tuotesuositukset

 • Ostotiedoista johdetut kiinnostuksen kohteet

Tietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse. Saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta mikäli valittu maksutapa tätä edellyttää.

 

 

 

MIHIN YRITYSTIETOJANI KÄYTETÄÄN?

 

Yritystietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitoon

 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn, kirjanpitoon ja arkistointiin

 • Tuotetakuutietojen käsittelyyn

 • VALLATONPRON sisäisten toimintojen kehittämiseen

 • Tilastollisiin tarkoituksiin

 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

 • Väärinkäytösten estämiseen

 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja VALLATONPRON väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan nimenomaiseen erilliseen suostumukseen perustuen.

 

 

 

MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

 

Kaikki yritystiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen luovuttamiselta, hävittämiseltä, muuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

VALLATONPRO säilyttää asiakastietoja Suomessa. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Yritystietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon anonymisointi, pseudonymisointi, konsolidointi ja minimointi, jos se vain on mahdollista. Yritystietojen käsittelyssä on huomioitu toukokuusta 2018 alkaen noudatettavan EU:n laajuisen GDPR-tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä yritystietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

 

 

KUKA VOI KÄSITELLÄ TIETOJANI?

 

Asiakastietoihin on pääsy ainoastaan VALLATONPRON omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja eettisesti ja turvallisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n GDPR-tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

 

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

VALLATONPRO (Y: 2900302-9)

Pihlajatie 2

05200 Rajamäki

 

 

 

KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

 

Säilytämme yrityskohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida VALLATONPRON järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto yritystietoja tai e.i

 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.

 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

 

 

ONKO MINULLA OIKEUKSIA?

Kyllä on! Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy yritystäsi koskeviin yritystietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös yritystäsi koskevista tiedoista.

 • Pyytää yritystäsi koskevien yritystietojen poistamista tai oikaisemista

 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa yritystietojen käsittelyä

 

Jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, yrityksellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin vain. Huomaathan ystävällisesti, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Voit tehdä yrityksen oikeuksia käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, yrityksellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

 

 

 

KUINKA SAAN YRITYKSESTÄNI TALLENNETUT TIEDOT?

 

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot yrityksellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:

info@vallatonpro.com

 

 

MITEN VOIN VAIKUTTAA TIETOJENI KÄYTTÖÖN TAI TULLA UNOHDETUKSI?

VALLATONPRO on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

 

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät tilinhallinta-sivulta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

 

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää VALLATONPROTA poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

 

 

PÄÄTYYKÖ YRITYSTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

 

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi (esimerkiksi Posti tai Matkahuolto). Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

 

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

 

 

 

EVÄSTEET JA MUU SEURANTA VALLATONPRO.COM VERKKOSIVUILLA.

 

VALLATONPRO hyödyntää evästeitä (”cookies”) sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään muun muassa asiakkaan tunnistamiseen, rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen sekä toimintoihin.

 

Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Oletusarvoisesti palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden kuukauden, ellet poista niitä erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Näiden avulla pystymme analysoimaan ja kehittämään verkkokauppamme toimintaa sekä kohdentamaan mainossisältöä. Mainosten määrä esimerkiksi Facebookissa on vakio eli tämä ei lisää sinulle näkyvien mainosten määrää.

Analyysiin käytetty tieto on anonyymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään yrityskohtaisena tietona.

 

 VALLATONPROLLA OIKEUS MUUTTAA TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA

 

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 

HERÄSIKÖ KYSYTTÄVÄÄ?

 

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:

 

contact@vallatonpro.com